Wat is Educipatie?

Actieve ouderparticipatie maakt de school sterker.
Het stimuleren van betrokkenheid en bevlogenheid
bij ouders zorgt voor een sterkere band tussen school,
ouders en kinderen.
School en ouders maken samen een leerzame
en fijne tijd voor de kinderen.

Wij noemen dit Educipatie.

De school is niet meer de natuurlijke plek waar ouders en leerkrachten elkaar dagelijks treffen. Ouders willen wel betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen, maar dat is moeilijker als je er niet dagelijks komt.

Samen leven

Heldere en duidelijke communicatie draagt bij aan een goede leefomgeving. Iedereen actief betrekken bij de school verhoogt de betrokkenheid.  Hoe lager de drempel, hoe groter de betrokkenheid bij het leerproces.

Samen leren

Onze kinderen moeten zich staande kunnen houden in een wereld die steeds digitaler wordt. Waar leren ze dat beter dan in een veilige omgeving die de school hen biedt. Bij Educipatie staat leren van en met elkaar, ondersteund door eenvoudige digitale mogelijkheden centraal.

​Samen werken​

Wanneer leerkrachten en ouders samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen is er echt sprake van educatief partnerschap. School en ouders hebben elkaar nodig, in het belang van de kinderen. Educipatie omarmt co-creatie. Het resultaat is altijd meer dan de som der delen.

Educipatie vertaald naar de praktijk

Ouders zijn graag op de hoogte van wat er speelt, willen zelf ook actief kunnen communiceren met andere ouders van de groep, informatie delen en vragen kunnen stellen aan school. Hierdoor kunnen ouders in deze tijd toch optimaal betrokken zijn bij het leren en de activiteiten van hun kinderen. Daarnaast kunnen ze vanuit hun kennis en expertise een bijdrage leveren aan het onderwijs voor hun kinderen.

Educipatie is de kracht van samen, de kracht van co-creatie. De community van een school met ouders gebruiken om samen te werken en te leren.

Mét elkaar moeten we bewuster kijken naar waarom we doen wat we doen en actieve betrokkenheid stimuleren. Zo wordt de weg naar het nieuwe leren ingeslagen. Mét elkaar betekent: samen leven, samen leren en samen werken.